Konserter
Julekonsert15
Julekonsert7

                                                                                                     Foto: Gabriel Grude, mars 2017

Copyright © Drops

                                                 Foto: Hanne Korsnes

Drops holder 2-4 konserter hvert semester. Vi synger like gjerne på sykehjem som ved større arrangementer. Eksempelvis har vi koret både sigøynerorkesteret Cameralla og Jens Pikenes. Faste innslag er deltagelse på Elvelangs og julekonsert i lokalmiljøet.