Statutter


Statutter


Drops er et sangkor med fast tilhold i Bydel Nordre Aker. Koret har omlag 25 aktive medlemmer i alderen 30-60 år. Repertoaret spenner fra folketoner og enkle klassiske stykker til rytmisk og etniskorientert musikk. Fra 2012 har Drops hatt en styringsgruppe. Styringsgruppen består av 3-4 kormedlemmer som er på valg hvert år. Styringsgruppen står for den overordnede driften av Drops i samarbeid med korets dirigent. Dirigenten har det overordnede musikalske ansvaret. Styringsgruppen sørger for løpende informasjon om idéer, prosjekter og staus til medlemmene. Styringsgruppen har ikke ansvar for korets økonomi, men følger opp inn og utbetalinger. Alle medlemmer plikter å bidra til å finne løsninger dersom det er nødvendig for å sikre korets inntekter. Drops er organisert i Norges korforbund.


Siden oppstarten i 2001 har Drops vært en ressurs i lokalmiljøet. Koret arrangerer konserter i Trikkehallen på Kjelsås, deltar på lysvandringen langs Akerselva og opptrer på julekonserter i bydelen. I tillegg har koret tradisjon for en gang i året å invitere sangglade i Nordre Aker til en åpen workshop under ledelse av ekstern stemmepedagog. Drops tar også initiativ til og er deltakere på andre større og mindre kulturarrangementer og sammenkomster i nærmiljøet. 


Vår visjon er at det som skjer i Drops i størst mulig grad er et felles prosjekt for alle som synger i koret!  • medlemmene definerer seg som aktive, delvis aktive eller passive hvert halvår
  • både aktive og delvis aktive medlemmer betaler full koravgift
  • frafall til korøvelser og konserter meldes umiddelbart til dirigent
  • interesserte prøvesangere henvender seg til dirigent på epost
  • styringsgruppen orienteres om aktuelle prøvesangere før oppmøte
  • prøvesangere kan uforpliktende være med på to øvelser, utover dette betales full kontingent
  • koret gjennomfører et helgeseminar i året. Det er et viktig at kormedlemmene prioriterer å være med på denne helgen
  • dirigent sørger for at det tas et korbilde hvert år
  • alle medlemmer plikter å sette seg inn i korstatuttene
Medlemsavgiften er pt kr. 1200 pr halvår og betales innen henholdsvis 1. september og 1. februar.

Kontonummer:  1645.12.05173

                                                                                                                                                                             Vedtatt 2012, revidert 2013 og 2014

Copyright © Drops