Styringsgruppen


Fra høsten 2012 har Drops hatt en styringsgruppe.  Styringsgruppa fungerer som dirigentens rådgiver og avlaster. Gruppa sørger for innkreving av koravgift, informasjon til medlemmene, koordinering under konserter, drifting av nettside og facebookside, og arrangerer faglige og sosiale sammenkomster. Styringsgruppa består i 2019 av Anita Mydske, Hildegunn Blindheim, Lotte Rogg og Kristin Moksnes samt dirigent Marianne Skui.

Copyright © Drops