Styringsgruppen

I styringsgruppen til Drops sitter Hildegunn Blindheim, Lotte Rogg, Anita Mydske og Kristin Moksnes samt dirigent Marianne Skui.


Styringsgruppen fungerer som dirigentens rådgiver og avlaster. Gruppen sørger for innkreving av koravgift, informasjon til medlemmene, koordinering under konserter, drifting av nettside og facebookside, og arrangerer faglige og sosiale sammenkomster. 

Copyright © Drops